Positieflijsten

03september2008
Bron: minlnv.nl
De positieflijst is een lijst met diersoorten waarvan de Raad voor de Dieraangelegenheden (RDA) vindt dat deze geschikt zijn bevonden om te houden als huisdieren. In dit artikel enige informatie over de achtergrond van deze lijst en een link naar de lijst.
Eerder was niet duidelijk welke dieren wel of niet gehouden mochten of konden worden. De minister van LNV heeft de Raad verzocht om positief- en/of negatieflijsten.
In 2003 en 2004 zijn de eerste positief en negatief lijsten gepubliceerd voor zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën. De dieren die op de positief lijst stonden waren volgns de Raad wel geschikt om als huisdier gehouden te worden, die op de negatieflijst niet. Deze lijsten waren zeer gedetailleerd en zeer lang en daardoor lastig te handhaven. Deze lijsten zijn daardoor niet in de wet- en regelgeving opgenomen.
In 2006 is ervoor gekozen om een positieflijst te publiceren die wel hanteerbaar was. Er is voor een positieflijst gekozen omdat dit beter aansluit bij het ‘nee, tenzij’ principe. Dieren mogen niet gehouden worden, tenzij duidelijk is aangetoond dat het welzijn van de dieren gewaarborgd is.
Voor plaatsing op de lijst wordt gekeken naar een aantal criteria:
  • Gezondheid en welzijn van de diersoort onder realistische omstandigheden

  • Grootte van de diersoort op volwassen leeftijd

  • Het gevaar dat de diersoort vormt voor de omgeving in relatie tot de maatschappelijke acceptatie van dit gevaar.

  • Mogelijkheden tot herplaatsing van de diersoort indien noodzakelijk

  • De mate waarin er informatie over of ervaring met de diersoort beschikbaar is


  • De positief lijst is niet een statisch afgesloten verhaal. Lijsten moeten worden aangepast op basis van nieuwe informatie of ervaringen. De Raad heeft geadviseerd om elke vier jaar de positieflijsten te evalueren (twee jaar na de eerste lijst). De eerste positieflijst is in december 2006 gepubliceerd. Via de link onder dit artikel kan een site gevonden worden waar een pdf bestand staat met uitleg over de positief lijst en de lijst zelf (PDF bestand).
    Naar de positieflijst