De geheime taal van olifanten

03maart2010
Bron: news.bbc.co.uk
Onderzoekers van de San Diego Zoo bestuderen de olifantentaal. Dat olifanten communiceren door middel van getrompetter, weten we. Minder bekend zijn de lage 'rommel'geluiden waarmee de dieren onderling communiceren.
Van deze ‘rommel’geluiden is tweederde deel zo laag dat ze niet door mensen gehoord kunnen worden. Met speciale microfoons zijn de geluiden wel te detecteren. In de San Diego Zoo werden dergelijke microfoons gecombineerd met een GPS systeem. Zo konden acht vrouwelijke olifanten heel nauwkeurig gevolgd worden en konden de geluiden gekoppeld worden aan bepaalde bezigheden.
De onderzoekers kregen zo een goed beeld van de hiërarchie binnen de kudde en van de interacties onderling. De data worden uitgebreid onderzocht, maar de volgende coorlopige conclusie werd al wel in het nieuws gebracht.
Tijdens de laatste twaalf dagen van de dracht worden de rommelgeluiden anders Dit is met name is het zeer laag frequente, niet hoorbare gebied. De onderzoekers denken dat de drachtige olifanten aan de rest van de kudde laten weten dat de bevalling eraan zit te komen. Zo wordt ook vermoed dat de aanstaande moeders de rest van de kudde vragen om extra alert te zijn op roofdieren. Bij een olifantenbevalling staat de rest van de kudde in een beschermende kring om de moeder en haar kind heen. Een olifantenbaby weegt dan wel zo’n 100-150 kilo maar is toch zeer kwetsbaar voor roofdieren, zoals bijvoorbeeld een groep hyena’s.