Nijlpaarden met uitsterven bedreigd.

16september2005
Bron: Nu.nl
Foto's uit het Nationale Park Virunga in Congo laten zien dat er in het park nog slechts 887 nijlpaarden leven. Twee jaar geleden leefden er nog ruim 1300 nijlpaarden volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF).
Dertig jaar geleden woonden in het gebied meer dan 29.000 dieren.
Daarmee wordt duidelijk, dat de grootste populatie nijlpaarden ter wereld aanzienlijk is teruggelopen. Zelfs bedreigd wordt met uitsterven.

Door dit uitsterven loopt ook de lokale economie gevaar. De bevolking is grotendeels afhankelijk van vis uit Lake Edward. Omdat de uitwerpselen van badende nijlpaarden veel voedingsstoffen bevat, is de visstand in het meer hoog.
Door het afnemen van het aantal nijlpaarden zal de visstand ook achteruit gaan.

Belangrijkste oorzaak van de daling is stropen. Lokale stropers, vooral militairen en militieleden maken zich hieraan schuldig. Zij zwerven door het beschermde park rond zonder eten of soldij. WNF noemt het “een recept voor een ramp”.
Nijlpaarden worden gedood om hun tanden, die op de illegale ivoormarkt grote waarde vertegenwoordigen.