Handopfok wallabi's en kangaroe's

22juni2011
EZNC
Regelmatig komen er bij het EZNC vragen over de handopfok van buideldieren. Een moederwallabi met een jong in de buidel is overleden en de eigenaren willen het jong graag met de hand groot brengen. Op de site stond al informatie over de handopfok van buideldieren maar deze kon nog wel wat aanvulling gebruiken.
De ontwikkeling van een joey (zo heet een jonge kangaroe of wallabi) in de buidel duurt lang en de samenstelling van de melk verandert sterk tijdens de ontwikkeling van het dier. Het eiwitgehalte blijft redelijk constant, maar verandert van samenstelling. Het vetgehalte varieert van minder dan 15% (in de droge stof) tot meer dan 60 % afhankelijk van het stadium van de joey. Ook de koolhydratenfractie verandert van gehalte maar ook van samenstelling. Door deze veranderingen kan er niet gesproken worden van één melkvervanger voor jonge buideldieren, maar zijn er verschillende producten nodig voor verschillende stadia. In Australië zijn diverse merken die verschillende producten voor buideldieren op de markt brengen. Wombaroo, Biolac en Di-Vetelact zijn dergelijke gespecialiseerde producten. Op de sites van deze merken staat ook duidelijk uitgelegd welk product voor welk stadium van het jong gebruikt moet worden. Dit is afhankelijk van beharing (kale joey of met vacht), leeftijd en gewicht. Het is heel belangrijk dat deze stadia goed aangehouden worden, een ander stadium is dus niet een kwestie van de melk wat minder of meer verdunnen!
De melkvervangers kunnen in Australië besteld worden. In noodgevallen (moederdier is overleden, joey heeft melk nodig en het product is nog niet binnen) kan tijdelijk kittenmelk gebruikt worden. Dit moet echt als tussenoplossing gezien worden, kittenmelk is geen blijvende vervanger van melk die speciaal voor buideldieren gemaakt is.

Voor joeys is het voorkómen van stress heel belangrijk. Zij kunnen het best verzorgd worden door één verzorger en harde en schelle geluiden moeten voorkomen worden. De buidel is hun veilige plek. Wanneer deze echt vies is (ontlasting, melkresten) moet deze uiteraard gewassen worden, maar zolang dat nog niet het geval is, is de eigen geur belangrijker dan een kraakheldere buidel.