Maatregelen tegen vogelgriep voor exotische diersoorten

28oktober2005
Bron: COM Nederland
In heel België wordt een verzamelverbod voor pluimvee en gedomesticeerde vogels ingesteld. Alle tentoonstellingen, markten en andere verzamelingen van dergelijke dieren zijn voor onbepaalde tijd verboden.
Er mag niet meer worden geslacht door pluimveebedrijven die de risicoanalyse nog niet hebben uitgevoerd of de checklist nog niet aan het Voedselagentschap hebben overgemaakt.

De ophokregeling wordt uitgebreid van professionele pluimveebedrijven naar particulier pluimveehouders. Dat geldt voor bedrijven die liggen in de gevoelige natuurgebieden. Hieronder wordt verstaan: gebieden binnen een straal van 1 km van rust- en doortrekplaatsen voor migrerende watervogels.

De burgemeesters van de betrokken gemeenten worden door het Voedselagentschap ingelicht. Door het Nationaal Geografisch Instituut zal een praktische schikking worden uitgewerkt die uitmaakt welk gebied onder deze regeling valt.

Maatregelen in Europa
Europa voorziet voor dierentuinen en vogelparken de mogelijkheid onder strikte, nog nader te bepalen voorwaarden, te vaccineren. De dieren moeten dan wel geïdentificeerd worden en mogen niet worden verhandeld omdat zij ongemerkt het virus zouden kunnen verspreiden.

Het invoerverbod is door de Europese Commissie uitgebreid tot het hele grondgebied van Rusland, met uitzondering van een gedeelte in het Noordwesten van Rusland, aanpalend aan de Baltische Staten.